Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Pölsebo-Bratterås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Pölsebo-Bratterås 1379 28,9% 45,5% 18,3% 7,3% 4,1% 49,7% 50,3% 4,3%  
Summa 1379 28,9% 45,5% 18,3% 7,3% 4,1% 49,7% 50,3% 4,3%

http://www.val.se