Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Sannegården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Sannegården 1450 17,9% 37,9% 29,8% 14,3% 4,4% 49,2% 50,8% 5,0%  
Summa 1450 17,9% 37,9% 29,8% 14,3% 4,4% 49,2% 50,8% 5,0%

http://www.val.se