Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Lindholmen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lindholmen 1574 21,0% 31,8% 28,5% 18,7% 3,9% 49,2% 50,8% 5,7%  
Summa 1574 21,0% 31,8% 28,5% 18,7% 3,9% 49,2% 50,8% 5,7%

http://www.val.se