Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Lundby, Lundbyvassen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby, Lundbyvassen 1370 59,3% 22,8% 12,2% 5,6% 9,0% 53,1% 46,9% 8,8%  
Summa 1370 59,3% 22,8% 12,2% 5,6% 9,0% 53,1% 46,9% 8,8%

http://www.val.se