Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Svarte Mosse

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Svarte Mosse 1496 30,7% 43,4% 17,9% 8,0% 7,2% 54,9% 45,1% 29,7%  
Summa 1496 30,7% 43,4% 17,9% 8,0% 7,2% 54,9% 45,1% 29,7%

http://www.val.se