Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Badvädersgatan m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Badvädersgatan m fl 1286 19,8% 22,5% 21,3% 36,4% 3,6% 49,5% 50,5% 12,0%  
Summa 1286 19,8% 22,5% 21,3% 36,4% 3,6% 49,5% 50,5% 12,0%

http://www.val.se