Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Stackmolnsg. m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Stackmolnsg. m fl 1622 23,4% 34,7% 19,8% 22,1% 6,4% 50,4% 49,6% 15,8%  
Summa 1622 23,4% 34,7% 19,8% 22,1% 6,4% 50,4% 49,6% 15,8%

http://www.val.se