Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Andalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Andalen 1811 13,1% 47,3% 24,2% 15,4% 8,0% 49,3% 50,7% 3,1%  
Summa 1811 13,1% 47,3% 24,2% 15,4% 8,0% 49,3% 50,7% 3,1%

http://www.val.se