Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Hällsvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Hällsvik 1480 14,0% 38,1% 29,5% 18,4% 7,8% 51,1% 48,9% 3,0%  
Summa 1480 14,0% 38,1% 29,5% 18,4% 7,8% 51,1% 48,9% 3,0%

http://www.val.se