Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Amhult-Arendal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Amhult-Arendal 1325 14,6% 44,3% 15,0% 26,0% 4,3% 47,6% 52,4% 3,8%  
Summa 1325 14,6% 44,3% 15,0% 26,0% 4,3% 47,6% 52,4% 3,8%

http://www.val.se