Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Nolered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Nolered 1484 13,2% 32,3% 23,7% 30,8% 5,9% 46,8% 53,2% 3,1%  
Summa 1484 13,2% 32,3% 23,7% 30,8% 5,9% 46,8% 53,2% 3,1%

http://www.val.se