Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Kvisljungeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Kvisljungeby 1183 12,7% 48,4% 26,0% 12,9% 5,7% 51,1% 48,9% 2,6%  
Summa 1183 12,7% 48,4% 26,0% 12,9% 5,7% 51,1% 48,9% 2,6%

http://www.val.se