Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Älvegården m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Älvegården m fl 1159 16,3% 63,4% 13,7% 6,6% 4,7% 50,0% 50,0% 3,4%  
Summa 1159 16,3% 63,4% 13,7% 6,6% 4,7% 50,0% 50,0% 3,4%

http://www.val.se