Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Biskopsgården, S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Biskopsgården, S 1273 22,6% 35,1% 20,1% 22,2% 5,1% 49,8% 50,2% 14,6%  
Summa 1273 22,6% 35,1% 20,1% 22,2% 5,1% 49,8% 50,2% 14,6%

http://www.val.se