Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Treröset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Treröset 1562 31,9% 40,6% 19,1% 8,5% 8,1% 49,1% 50,9% 19,0%  
Summa 1562 31,9% 40,6% 19,1% 8,5% 8,1% 49,1% 50,9% 19,0%

http://www.val.se