Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Vårväderstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Vårväderstorget 1753 23,7% 32,5% 19,2% 24,6% 3,3% 50,8% 49,2% 16,3%  
Summa 1753 23,7% 32,5% 19,2% 24,6% 3,3% 50,8% 49,2% 16,3%

http://www.val.se