Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Väderlekstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Väderlekstorget 1027 32,5% 45,7% 13,0% 8,8% 3,6% 55,0% 45,0% 16,5%  
Summa 1027 32,5% 45,7% 13,0% 8,8% 3,6% 55,0% 45,0% 16,5%

http://www.val.se