Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Kärrmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Kärrmossen 1972 22,2% 41,6% 23,0% 13,2% 5,8% 58,3% 41,7% 13,5%  
Summa 1972 22,2% 41,6% 23,0% 13,2% 5,8% 58,3% 41,7% 13,5%

http://www.val.se