Val till kommunfullmäktige i Göteborg - Ålder och kön - Västra Hisingen, Svartedalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Hisingen, Svartedalen 1531 28,3% 32,5% 18,9% 20,4% 5,7% 46,4% 53,6% 9,9%  
Summa 1531 28,3% 32,5% 18,9% 20,4% 5,7% 46,4% 53,6% 9,9%

http://www.val.se