Val till kommunfullmäktige i Mölndal - Ålder och kön - Toltorp Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp Södra 822 11,9% 31,8% 25,1% 31,3% 7,2% 49,0% 51,0% 2,8%  
Summa 822 11,9% 31,8% 25,1% 31,3% 7,2% 49,0% 51,0% 2,8%

http://www.val.se