Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Komarken N-Gamla Grinden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken N-Gamla Grinden 1228 21,3% 30,9% 20,8% 27,0% 6,3% 45,8% 54,2% 4,4%  
Summa 1228 21,3% 30,9% 20,8% 27,0% 6,3% 45,8% 54,2% 4,4%

http://www.val.se