Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Komarken V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken V 1235 29,1% 29,9% 21,1% 19,8% 8,5% 49,8% 50,2% 8,2%  
Summa 1235 29,1% 29,9% 21,1% 19,8% 8,5% 49,8% 50,2% 8,2%

http://www.val.se