Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Komarken Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken Ö 928 28,9% 27,2% 18,9% 25,1% 7,2% 47,7% 52,3% 4,0%  
Summa 928 28,9% 27,2% 18,9% 25,1% 7,2% 47,7% 52,3% 4,0%

http://www.val.se