Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Komarken S-Grinden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Komarken S-Grinden 1278 14,9% 28,1% 25,8% 31,1% 7,7% 49,2% 50,8% 1,6%  
Summa 1278 14,9% 28,1% 25,8% 31,1% 7,7% 49,2% 50,8% 1,6%

http://www.val.se