Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1180 19,5% 21,8% 21,4% 37,4% 4,9% 46,9% 53,1% 2,6%  
Summa 1180 19,5% 21,8% 21,4% 37,4% 4,9% 46,9% 53,1% 2,6%

http://www.val.se