Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Fontin-Gamla Staden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fontin-Gamla Staden 1271 25,9% 30,2% 23,2% 20,7% 7,2% 50,4% 49,6% 4,2%  
Summa 1271 25,9% 30,2% 23,2% 20,7% 7,2% 50,4% 49,6% 4,2%

http://www.val.se