Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Fridhem-Tveten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fridhem-Tveten 1452 19,1% 27,3% 20,7% 32,9% 6,0% 46,0% 54,0% 1,3%  
Summa 1452 19,1% 27,3% 20,7% 32,9% 6,0% 46,0% 54,0% 1,3%

http://www.val.se