Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr 939 18,0% 23,1% 22,3% 36,6% 6,8% 48,7% 51,3% 3,2%  
Summa 939 18,0% 23,1% 22,3% 36,6% 6,8% 48,7% 51,3% 3,2%

http://www.val.se