Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Munkegärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Munkegärde 1422 18,9% 35,2% 26,9% 19,0% 7,9% 48,3% 51,7% 2,5%  
Summa 1422 18,9% 35,2% 26,9% 19,0% 7,9% 48,3% 51,7% 2,5%

http://www.val.se