Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd 1439 20,2% 42,6% 22,2% 15,0% 8,0% 47,9% 52,1% 2,7%  
Summa 1439 20,2% 42,6% 22,2% 15,0% 8,0% 47,9% 52,1% 2,7%

http://www.val.se