Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Solberg-Duvesjön-Norrmannebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solberg-Duvesjön-Norrmannebo 1171 16,8% 37,8% 27,6% 17,8% 6,4% 52,9% 47,1% 2,8%  
Summa 1171 16,8% 37,8% 27,6% 17,8% 6,4% 52,9% 47,1% 2,8%

http://www.val.se