Val till kommunfullmäktige i Kungälv - Ålder och kön - Diseröd-Dösebacka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Diseröd-Dösebacka 1222 14,2% 38,7% 20,7% 26,4% 6,5% 50,8% 49,2% 2,4%  
Summa 1222 14,2% 38,7% 20,7% 26,4% 6,5% 50,8% 49,2% 2,4%

http://www.val.se