Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Centrum nord

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum nord 2026 17,3% 27,6% 21,6% 33,6% 4,5% 46,6% 53,4% 14,3%  
Summa 2026 17,3% 27,6% 21,6% 33,6% 4,5% 46,6% 53,4% 14,3%

http://www.val.se