Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Strömstad södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömstad södra 1488 21,9% 32,5% 20,8% 24,8% 6,0% 49,9% 50,1% 13,2%  
Summa 1488 21,9% 32,5% 20,8% 24,8% 6,0% 49,9% 50,1% 13,2%

http://www.val.se