Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Seläter-Hällestrand-Bojar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Seläter-Hällestrand-Bojar 1543 17,4% 36,6% 25,4% 20,5% 6,3% 51,8% 48,2% 21,3%  
Summa 1543 17,4% 36,6% 25,4% 20,5% 6,3% 51,8% 48,2% 21,3%

http://www.val.se