Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Skee-Strömstad östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skee-Strömstad östra 1730 16,6% 34,5% 23,5% 25,4% 5,0% 52,4% 47,6% 19,0%  
Summa 1730 16,6% 34,5% 23,5% 25,4% 5,0% 52,4% 47,6% 19,0%

http://www.val.se