Val till kommunfullmäktige i Strömstad - Ålder och kön - Strömstad norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Strömstad norra 852 15,3% 32,0% 27,9% 24,8% 6,0% 53,2% 46,8% 34,9%  
Summa 852 15,3% 32,0% 27,9% 24,8% 6,0% 53,2% 46,8% 34,9%

http://www.val.se