Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Noltorp V 23

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp V 23 1400 18,9% 24,6% 21,0% 35,4% 5,1% 45,1% 54,9% 4,7%  
Summa 1400 18,9% 24,6% 21,0% 35,4% 5,1% 45,1% 54,9% 4,7%

http://www.val.se