Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Kullingsberg/Hedvigsberg 28

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullingsberg/Hedvigsberg 28 1810 15,7% 41,3% 23,1% 19,8% 7,4% 49,9% 50,1% 3,0%  
Summa 1810 15,7% 41,3% 23,1% 19,8% 7,4% 49,9% 50,1% 3,0%

http://www.val.se