Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 56 Parkstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 56 Parkstaden 619 23,9% 30,9% 26,7% 18,6% 5,3% 45,6% 54,4% 4,0%  
Summa 619 23,9% 30,9% 26,7% 18,6% 5,3% 45,6% 54,4% 4,0%

http://www.val.se