Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 76 Sjöbo-Nord

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 76 Sjöbo-Nord 1440 20,2% 33,4% 22,6% 23,8% 5,9% 51,2% 48,8% 5,8%  
Summa 1440 20,2% 33,4% 22,6% 23,8% 5,9% 51,2% 48,8% 5,8%

http://www.val.se