Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 81 Sjöbo Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 81 Sjöbo Torg 910 24,1% 24,2% 18,2% 33,5% 4,7% 45,2% 54,8% 7,5%  
Summa 910 24,1% 24,2% 18,2% 33,5% 4,7% 45,2% 54,8% 7,5%

http://www.val.se