Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 82 Sjöboklintområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 82 Sjöboklintområdet 739 25,2% 24,6% 17,9% 32,3% 5,0% 49,1% 50,9% 12,0%  
Summa 739 25,2% 24,6% 17,9% 32,3% 5,0% 49,1% 50,9% 12,0%

http://www.val.se