Val till kommunfullmäktige i Åmål - Ålder och kön - Åmål nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål nordvästra 1509 18,6% 30,7% 25,6% 25,1% 7,0% 49,5% 50,5% 4,4%  
Summa 1509 18,6% 30,7% 25,6% 25,1% 7,0% 49,5% 50,5% 4,4%

http://www.val.se