Val till kommunfullmäktige i Åmål - Ålder och kön - Åmål södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål södra 1464 17,3% 26,0% 26,2% 30,5% 5,9% 51,2% 48,8% 4,2%  
Summa 1464 17,3% 26,0% 26,2% 30,5% 5,9% 51,2% 48,8% 4,2%

http://www.val.se