Val till kommunfullmäktige i Åmål - Ålder och kön - Åmål centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål centrala 1733 17,4% 21,2% 19,3% 42,1% 5,9% 43,7% 56,3% 5,7%  
Summa 1733 17,4% 21,2% 19,3% 42,1% 5,9% 43,7% 56,3% 5,7%

http://www.val.se