Val till kommunfullmäktige i Lidköping - Ålder och kön - Råda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Råda 1409 13,4% 36,4% 21,3% 28,9% 6,4% 49,5% 50,5% 1,2%  
Summa 1409 13,4% 36,4% 21,3% 28,9% 6,4% 49,5% 50,5% 1,2%

http://www.val.se