Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1573 35,0% 24,6% 17,8% 22,6% 6,9% 49,1% 50,9% 3,1%  
Summa 1573 35,0% 24,6% 17,8% 22,6% 6,9% 49,1% 50,9% 3,1%

http://www.val.se