Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Kullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kullen 1983 24,7% 22,5% 17,4% 35,4% 5,7% 45,8% 54,2% 3,0%  
Summa 1983 24,7% 22,5% 17,4% 35,4% 5,7% 45,8% 54,2% 3,0%

http://www.val.se