Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Billingssluttningen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Billingssluttningen 1968 19,3% 30,3% 19,6% 30,8% 4,9% 46,7% 53,3% 2,5%  
Summa 1968 19,3% 30,3% 19,6% 30,8% 4,9% 46,7% 53,3% 2,5%

http://www.val.se